Лични данни

ХОТЕЛ ХЕБРОС
Лични данни

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Хеброс Олд Таун ООД
Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Не предоставяме данни на трети лица, с изключение специализран софтуер за резервации и на обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay).

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ХЕБРОС ОЛД ТАУН ООД

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате платформата ни, ние използваме т.нар. „бисквитки“ (cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.
За да сме убедени, че разбирате защо използваме „бисквитки“, сме подготвили тази Политика за бисквитките – от нея ще се информирате какви технологии използваме, какво правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.

Фирмени данни:
Фирма: „Хеброс Олд Таун“ ООД
Адрес: България, Пловдив, ул. Константин Стоилов 51
ЕИK 203566781
Електронна поща: reservation@hebros-hotel.com

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
1. Хотел Хеброс е под денонощно видеонаблюдение и е с контролируем достъп.
2. Всеки гост може да бъде регистриран само след представяне на документ за самоличност.
3. Не се допуска влизането на гости в служебните помещения.
4. Забранено е внасянето на оръжие, леснозапалими и взривни предмети.
5. Ръководството на Комплекса не носи отговорност за лични вещи и ценности, оставени без надзор от гостите.

Call Now